Obsah

Sdružení, spolky


SDH Špičky
Oficiální stránky SDH: www.sdhspicky.cz
E-mailová adresa:        sdhspicky@sdhspicky.cz


Ženy Špičky


Včelaři


Myslivecký spolek HEJNÉ


Římsko-katolická farnost
Duchovní správce: P. Václav Fojtík
webové stránky: www.ihustopece.cz/farnost/
Telefonický kontakt: 733 741 614