Obsah

Pamětihodnosti


KostelKostel sv. Šimona a Judy
Farní kostel ve Špičkách je v dobových dokumentech zmiňován jako jeden z nejstarších v širokém okolí. Roku 1270 dal biskup Bruno ze Schaumburku, podle biskupské listiny, ves "Spizk" lénem svému manu Eberhardovi a jeho dědicům včetně lánu, který náležel ke kostelu. Malý kostel obklopený neohrazeným hřbitovem už tehdy existoval. Podle lidového podání prý býval kaplí místní tvrze. Zda byl již tehdy zasvěcen svatým Šimonu a Judovi, zůstává otázkou, neboť přímé zmínky o zasvěcení pochází až z 2. poloviny 17. století. Kostel byl několikrát přestavěn, jeho regotizace z let 1900 - 1901 dala kostelu stávající podobu.

V  letech 2010 - 2015 byla opravena fasáda, střecha a interiér s novým osvětlením. Od roku 2017 je kostel vybaven novými varhanami.

Vzárnou památkou je celodřevená monstrance, která pochází z první poloviny 15. století. Zrekonstuovaná monstrance se nachází ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci. V kostele sv. Šimona a Judy je umístěna její replika. Pro liturgické účely byl farností pořízena barevná replika monstrance.

MonstranceZajímavostí kostela je neobvyklý kazetový strop, renesanční náhrobek - plastika Kateřiny Podstatské z Prusinovic a za oltářem ve stěně pískovcová hlava její matky.

Kamenné kříže
Kamenné kříže jsou většinou věnované a postavené místními občany. Dle seznamu křížů a soch, který byl pořízen při kanonické visitaci dne 1.5.1937 se v katastru obce Špičky nacházejí:

- Kříž uprostřed hřbitova, asi 1876
- Kříž Schwarzův na rohu farní zahrady, asi 1880
- Kříž Bartošíkův na jižním konci vesnice u cesty, asi 1885
- Kříž Strnadlův v poli u cesty k mlýnu na Kačeně, 1903
- Kříž Váňův za vsí u cesty na rozcestí ke Kunčicím a Hranickým Loučkám, 1886
- Kříž Proklův za vsí u cesty k Hranicím ( Hluzovu ), 1863
- Andělé na hřbitovní zdi po stranách hlavního vchodu, 1918
- Sloupek sv. Marka za vsí u cesty k Hranicím ( Hluzovu ), 1925