Obsah

O obci

Obec Špičky leží v blízkosti města Hranice, ve východní části okresu Přerov. Z geomorfologického hlediska se katastrální území rozkládá na Příborské pahorkatině. Ta má charakter členité pahorkatiny s nápadně erozně denudačním reliéfem. Za nejvýše položené místo v okolní krajině lze považovat kopec Vysoká stráž (370 m n.m.), situovaný severně od obce. Nejníže položené místo se nachází při jižním okraji katastrálního území v údolní nivě řeky Bečvy, kde je nadmořská výška okolo 250 m.


ObecOd roku 1976 byly Špičky pod správou střediskové obece Hustopeče nad Bečvou, kam byly v rámci integrace zařazeny. Samostatnost znovu získaly v roce 1992. V roce 2002 byly obci uděleny obecní symboly, znak a prapor. Znak je tvořen  modro - zlatě,  pilovitě děleným štítem.

V obci žije cca 300 obyvatel ve 104 nemovitostech, z nichž některé nejsou celoročně obydlené a jsou využívány k rekreaci.

 

ObecDominantou obce je farní kostel svatého Šimona a Judy.  Ve středu obce se nachází, obecní dům s pohostinstívm a přilehlým osvětleným víceúčelovým hřištěm s umělým travním povrchem a dětským koutkem.
V budově bývalé školy se nachází obecní úřad a společenská místnost s knihovnou.
Obec je zřizovatelem mateřské školy s kapacitou 20 dětí. U MŠ je sušárna ovoce, ktará je převážně využívána ke smažení povidel.
Areál velkoplošného travnatého hřiště se základnou pro požární sport a se sociálním zázemím slouží spolkům a občanům ke sportovnímu a společenskému využití.

V obci je jeden obchod se smíšeným zbožím. Obec byla v roce 2000 plynofikována, opravené místní komunikace mají asfaltový povrch.

Autobusové spojení je zajištěno pravidelnými linkami. V katastru obce je i železniční zastávka na trati Hranice - Valašské Meziříčí, ktará je vzdálena 1 km od středu obce. 

V obci jsou tři aktivní spolky: Spolek žen, Myslivecký spolek Hejné a Sbor dobrovolných hasičů. Dále je v obci činný šachový kroužek a oddíl stolního tenisu, který je součástí SDH.