Obsah

O obci


ObecOd roku 1976 náležely Špičky pod střediskovou obec Hustopeče nad Bečvou, kam byly v rámci integrace obcí zařazeny. Samostatnost znovu získaly od roku 1992. V roce 2002 byly obci uděleny obecní symboly znak a prapor. Znak tvoří modro - zlatý pilovitě dělený štít.

V současné době zde žije cca 300 obyvatel ve 104 nemovitostech. Některé nemovitosti nejsou celoročně obydlené a jsou využívány k rekreačním účelům.

Obec postupně ztrácí charakter zemědělské vesnice. Pracovní příležitosti poskytuje ZOD Černotín, E-Technik Milotice nad Bečvou a Mosaic Kunčice. Další pracovní příležitosti lze nalézt v Hustopečích nad Bečvou a v nedalekých městech Hranice, Nový Jičín a Valašské Meziříčí.

ObecDominantou obce je farní kostel svatého Šimona a Judy, který je umístěn na nejvyšším bodě obce Špičky. Ve středu obce se nachází, v nedávné době zrekonstruovaný, kulturní dům, v jehož prostorách byl v roce 2010 přestavěn zdevastovaný byt na moderně vybavené volnočasové centrum.

Za kulturním domem se nachází víceúčelové sportovní hřiště s umělým travním povrchem, které bylo v roce 2011 doplněno o dětský koutek s prolézačkou a pérovými houpačkami. Součástí kulturního domu je nekuřácké pohostinství.

V budově bývalé školy se nachází obecní úřad, malá společenská místnost a knihovna. V obci jsou dva obchody se smíšeným zbožím – jeden i s nedělním prodejem. Využívána nejen místními obyvateli je sušárna, kde se dnes už nesuší ovoce, ale poze vaří povidla.

Dnes má obec jen mateřskou školu s kapacitou 20 dětí. Základní škola byla zrušena v roce 1977 a tak za vzděláním dojíždějí místní děti do Hustopečí nad Bečvou, Bělotína a Hranic.

Obec byla plynofikována v roce 2000, postupně byly opraveny všechny místní komunikace, které mají asfaltový povrch. Na místním hřbitově byla opravena márnice a byly vybudovány nové chodníky.

Autobusové spojení s nedalekými Hranicemi je zajištěno přímo ze středu obce. K vesnici patří také železniční zastávka vzdálená cca 1 km od středu obce, která je umístěna na trati Hranice - Valašské Meziříčí.

Obec špičky je z hlediska počtu obyvatel malou obcí. Přesto zde vykazuje aktivní činnost Spolek  žen, Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecký spolek Hejné.

První písemnou zmínku o obci je považována listina z roku 1132. Další listina, kde se píše o obci Stpicki, pochází z roku 1169. Na původ vzniku názvu obce jsou různé názory. Některé prameny odvozují jméno od vrcholu – špičky, jiné podle štípání dříví v místní osadě nazývané Štípky, protože se zde kácely lesy a štípalo dřevo.