Obsah

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation)

 

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce osobních údajů: Obec Špičky,

sídlo: Špičky 56, IČ: 00850705, DS: g3cvxqu, telefon: 581 030 181, e-mail: ou.spicky@tiscali.cz

Správce osobních údajů: Mateřská škola, PO

sídlo: Špičky 67, IČ: 70997748, DS:                , telefon: 581 030 135, e-mail: info@msspicky.cz

Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz, tel. 777 698 876, úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00