Obsah

Pamětihodnosti


KostelKostel sv. Šimona a Judy
Kostel sv.Šimona a sv.Judy s ojedinělým interiérem a neobvyklým kazetovým stropem. Jádro hodnotné stavby kostela pochází z roku 1270, kdy jej postavil Bruno ze Schaumburku jen s malou věžičkou nad chrámovou lodí. V roce 1798 byla přistavena dřevěná věž, vysoká jedenáct a půl metru se dvěma zvony. Dnešní tzv. bílá věž byla postavena v roce 1832. V letech 1898 - 1901 byl kostel přestavěn ze slohu románského do slohu gotického a byl zvýšen o jeden metr. K věži byly přistavěny schody na kůr. Uvnitř kostela, vpravo v oratoři je renesanční náhrobek - plastika Kateřiny Podstatské z Prusinovic z roku 1577. Za oltářem je ve stěně pískovcová hlava její matky. Obě ženy byly pohřbeny v hrobce pod kostelem. Na hřbitovní zdi je znázorněn Cyrilometodějský kamenný kříž. Na oltáři jsou sochy Šimona, Judy a Cyrila, socha Metoděje byla při vloupání ukradena.


Kamenné kříže
Kamenné kříže jsou většinou věnované a postavené místními občany. Dle seznamu křížů a soch, který byl pořízen při kanonické visitaci dne 1.5.1937 se v katastru obce Špičky nacházejí:

- Kříž uprostřed hřbitova, asi 1876
- Kříž Schwarzův na rohu farní zahrady, asi 1880
- Kříž Bartošíkův na jižním konci vesnice u cesty, asi 1885
- Kříž Strnadlův v poli u cesty k mlýnu na Kačeně, 1903
- Kříž Váňův za vsí u cesty na rozcestí ke Kunčicím a Hranickým Loučkám, 1886
- Kříž Proklův za vsí u cesty k Hranicím ( Hluzovu ), 1863
- Andělé na hřbitovní zdi po stranách hlavního vchodu, 1918
- Sloupek sv. Marka za vsí u cesty k Hranicím ( Hluzovu ), 1925